Selamoğlu Nakliyat ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan Ulusal ve uluslararası her türlü kara nakliyesi, lojistik, antrepo ve depo hizmetleri alanında Bilgi Güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

 1. Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 2. Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
 3. Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.
 • Bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapısı ile bilimsel ve teknolojik çözümler üreteceğimizi ve uygulayacağımızı,
 • Ürün ve hizmet verdiğimiz kişi veya kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3.şahıslarla paylaşmayacağımızı,
 • Bu kişi veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz kamu veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
 • Sorumlu olduğumuz kamu veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
 • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlayacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağımızı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
 • ISO 27001 ve ISO 20001 standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, müşteri şartlarına uyacağımızı;
Taahhüt ederiz.